Doğayı ve bilimi keşfet hayallerini kodla projesinin amacı:

Bu projenin amacı, okul dışı öğrenme ortamlarında ve doğada doğrudan yansıtıcı bilim öğretimi destekli etkinlikler kullanarak öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini sağlamak ve onların bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. Ayrıca bu alanlardaki farkındalıklarının artırılması ve yeteneklerinin keşfedilmesini sağlayarak, bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanmış,bilime meraklı, eğitim hayatında ve sosyal çevresinde arkadaşlarına rol model olabilecek, ülkesine faydalı bilim okuryazarı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Bununla birlikte katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca katılımcılarınprogramlama yeteneklerinin ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesini sağlayarak onlara bilimsel düşünme becerileri kazandırmak ve onların bilimsel çalışmalar konusunda özgüvenlerini geliştirmek ve pekiştirmek bu projenin diğer amaçlarıdır.


 
 

Designed and coded by: Huseyin SEKER