Doğayı ve Bilimi Keşfet, Hayallerini Kodla...

Bilgi çağının yaşandığı günümüzde eğitim sisteminin temel amacı, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerileri kazandırmaktır. Bu da kavrayarak öğrenmeyi, karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilmeyi ve bilimsel süreç becerilerini kullanmayı gerektirir. Bireylerin içinde yaşadıkları çevreyi ve evreni bilimsel yönden ele alıp incelemeleri amaçlanır. Onların yaşama kolay uyum sağlamaları, içinde bulundukları çevreyi çok iyi gözlemlemelerine ve olabildiğince olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini kurarak sonuç elde etme yollarını öğrenmelerine bağlıdır.

Bu bağlamda okul dışı doğal alan çalışmaları ve doğa eğitimleri, öğrencilere farklı disiplinlerin birbirleri ile olan ilişkilerini gösterebilmekte ve bu etkinliklere katılan öğrencilerin öğretim programlarında yer alan konu alanlarını daha iyi anlayabilmelerine yardımcıolmaktadır. Bu düşünceden hareketle hazırlanan "Doğayı ve Bilimi Keşfet Hayallerini Kodla!" projesi ile öğrenciler okul dışı öğrenme ortamlarında bilimin doğasını farklı öğrenme yöntemleriyle yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaklardır.

Proje kapsamında hazırlanan etkinlikler uygun eğitim ve uygulama ortamlarında alanlarında uzman bilim insanları, akademisyenler ve eğitmenler tarafından görsel ve uygulamalı olarak yaptırılacaktır.Proje ile öğrencilerin; bilgi ve beceri düzeylerini arttırmalarının yanında bilime karşı olumlu tutum geliştirme, sosyalleşme, iletişim kurma, birlikte hareket etme, bir arada çalışabilme, paylaşma ve sabır gösterme gibi sosyal davranışları kazanmaları da amaçlamaktadır.


Projemiz TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında, 2018-2019 çağrı döneminde 218B024 proje numarası ile desteklenmektedir.

 

 
 

Designed and coded by: Huseyin SEKER